Welkom op website van de Huisartsenpraktijk Sas van Gent

 

In onze praktijk zijn vijf huisartsen werkzaam: Dr. Haeck, Dr. De Backer, Dr. Demuynck , Dr. Deleu en Dr. Remmen. 

Daarnaast werken we samen met praktijkondersteuners (voor chronische ziekten en geestelijke gezondheidszorg),  psychologen, een bandagist, een podotherapeut, een diëtiste en een verloskundige.

Voor uw medicatie kunt u bij onze apotheek terecht.

Tijdens feestdagen ( Nieuwjaarsdag, Pasen, Koningsdag, Hemelvaartsdag, Pinksteren en Kerst) is onze praktijk gesloten. 

Update in verband met Coronacrisis

Om de verspreiding van het Corona-virus te vermijden passen wij de huisartsenzorg aan.

Kom niet onaangekondigd naar de prakijk.

Neem eerst telefonisch contact op.

De balie is gesloten.

Vanaf maandag 16 maart hanteren we volgende maatregelen:

Consult - Visite - Telefonisch consult

Uw vragen zullen zoveel mogelijk telefonisch worden opgelost. Consulten en visites worden alleen ingepland voor acute zorgvragen.

Spreekuren praktijkondersteuner (POH en POH GGZ)

Spreekuren voor diabetes, COPD astma en hart- en vaatziekten (Els de Bleeker-Geus en Evelyne Segers-van Diermen) komen te vervallen. Ook het spreekuur van de POH GGZ (Carla Groote Schaarsberg) komt te vervallen.De praktijkondersteuners zullen u telefonisch contacteren en u zo verder adviseren en begeleiden.

Medicatie

Om voldoende afstand te kunnen garanderen willen wij u vragen om buiten te wachten als het te druk wordt.Voor medicatie die betaald moet worden willen wij u vragen te pinnen.

De komende dagen en weken zullen er nog veranderingen ontstaan. We zullen zoveel mogelijk onze website updaten.

GGD

Voor meer informatie in verband met het Corona virus kunt u ook terecht op volgende telefoonnemmers:

GGD Zeeland:0113-249480

RIVM: 0800-1351

Huisartsenpraktijk Sas van Gent

 

 

Update 2 in verband met Corona crisis

Vanaf heden zijn de prikposten in Sas van Gent, Westdorpe en Zuiddorpe gesloten. Bloed prikken is enkel mogelijk voor spoedgevallen en in het ziekenhuis.

De röntgen in Terneuzen wordt eveneens gesloten en is enkel toegankelijk voor spoedgevallen (na telefonisch overleg met een arts).

Update 3 Corona virus

Meer en meer zorg organisaties in de 1ste lijn passen hun werking aan omwille van de Corona crisis:

- Zeeuwse Zorgschakels (case manager dementie): Marion Kasse gaat u verder zoveel mogelijk telefonisch ondersteunen en begeleiden.

- Emergis: alle afspraken worden afgezegd en u wordt telefonisch gecontacteerd hoe de behandeling verder wordt gezet.

- Verloskundige: opvolgingen in de praktijk worden verplaatst naar Terneuzen.

- Podotherapie de Smet: spreekuur in Sas van Gent wordt zo lang als nodig uitgesteld.